Hoe gaan we te werk?

Psychotherapie | therapeutische gesprekken | beroepsgeheim | deonthologische code.

Iedere klin. psycholoog/orthopedagoog werkt in de therapeutische gesprekken die hij/zij doet, volgens een of meerdere stromingen.

Centraal staat doen wat werkt | gebaseerd op laatste wetenschappelijke evoluties | evidence based.

Afhankelijk van (het moment binnen) het therapeutisch proces | afhankelijk van de problematiek | … | werken we (wisselend) volgens één van bovengenoemde stromingen.

Binnen de praktijk kan in onderling overleg doorverwezen worden naar die psycholoog die voor jouw problematiek het meeste aangewezen is.

Cognitieve Gedragstherapie

De gedragstherapie gaat ervan uit dat het gedrag van de mens (lees wat een mens doet, denkt en voelt) voor een groot deel is aangeleerd.

Zo gaat de gedragstherapie er dus ook vanuit dat bepaalde klachten (bijv. angsten, dwanghandelingen, middelenmisbruik,…) aangeleerd zijn en bijgevolg dus terug kunnen afgeleerd worden/bijgeleerd worden.

Relatie- en gezinstherapie

Deze theorie gaat ervan uit dat mensen deel uitmaken van diverse sociale systemen (bv. familie, werk, vrienden, … ) en beschouwt het gezin van herkomst hierbinnen als belangrijkste systeem.

Iedereen beïnvloedt iedereen in een sociaal systeem en het leven binnen een systeem brengt heel wat moeilijkheden met zich mee.

Binnen dit gecompliceerd proces van samen leven met elkaar kunnen heel wat problemen ontstaan (bijv. op gebied van communicatie, taakverdeling, …).

Binnen de relatie – en gezinstherapie zal een probleem met andere woorden altijd worden bekeken tegen de achtergrond van de wisselwerking die men met anderen heeft.

Contextuele Therapie

Het contextuele gedachtegoed gaat ervan uit dat een mens nooit op zich bestaat maar steeds verbonden is met zijn of haar ruimere context.

Met ‘context’ bedoelt men een mens zijn of haar betekenisvolle relaties over de diverse generaties ((groot)ouders, (klein)kinderen) heen.

De contextuele werker houdt – ook al werkt hij individueel – dit intergenerationele familiale netwerk voortdurend in het oog en streeft een zo eerlijk mogelijke relatie na. De balans tussen geven en ontvangen staat hierbij centraal.