Momenteel zijn we volop bezig met de opmaak van een nieuw aanbod: groepstrainingen.

Het doel is om binnen een kleine groep mensen:

  • via psycho-educatie inzichten te kunnen meegeven rond | voor iedereen toch wel vaak herkenbare psychologische klachten| zoals slapeloosheid, piekeren, … .
  • adviezen, tips en handvaten mee te geven rond hoe omgaan met deze psychologische klachten
  • via ervaringen in de groep te ervaren dat je hierin niet alleen bent | normalisatie

Een eerste groep zal gaan rond ‘slaapproblemen’.

We zijn volop bezig met het uitwerken van de training en van zodra deze klaar is, lanceren we de eerste data.