Update inzake de Corona maatregelen
Net als alle andere zorgverleners wil ik ook graag blijven zorg dragen voor iedereen die met een psychische zorgnood zit. Zeker in tijden waar alle zekerheden niet meer zo zeker zijn, is het des belangrijker ook voor ons psychisch welzijn goed te blijven zorg dragen. Zij het dan daar waar het kan en opportuun is, op een andere manier.

Lees meer…

Intake-gesprek

Via telefoon (of mail) wordt er (indien gewenst) zo spoedig mogelijk een eerste afspraak gemaakt. Dit eerste gesprek, is een verkennend gesprek waarin ondermeer volgende zaken aan bod komen:

 • Wie bent u? Hoe ziet uw gezinssituatie eruit?
 • Welke zijn uw klachten? Waarin loopt u vast? Waarin heeft u nood aan ondersteuning?
 • Welke zijn uw verwachtingen?
  • Waarin wenst u (therapeutisch) begeleid te worden?
  • Waarin wenst u gecoacht te worden?
 • Wie ben ik?
 • Wat is therapie? Wat is coaching?
 • Ik ben gebonden aan het beroepsgeheim: wat betekent dit concreet?
 • Wat mag u van mij verwachten? Kan ik u helpen bij uw hulpvraag?
 • … .
Therapie

De (therapie)doelstellingen worden in wederzijds overleg bepaald. Indien wenselijk wordt u doorverwezen naar een collega.

Hoeveel gesprekken er zullen plaatsvinden, hoe frequent u op gesprek komt (wekelijks, tweewekelijks, …) is afhankelijk van een aantal factoren.

Hierdoor kan dit niet op voorhand gezegd worden en ook wisselen in de tijd.