Wie kan bij ons terecht?

Psycho-Lo is er voor iedere

  • adolescent >14 jaar
  • volwassene
  • oudere

Wanneer het gaat om een

  • kortdurende behandeling | milde tot matige psychische en/of psychiatrische klachten | eerstelijnshulp
  • langdurige behandeling | matig tot ernstige psychische en/of psychiatrische klachten | gespecialiseerde hulp
  • groepstrainingen | rond slapeloosheid, piekeren, … | eerstelijns en gespecialiseerde hulp