Individueel

Stemmingsklachten

 • depressie
 • somberheid en lusteloosheid
 • stemmingswisselingen
 • manie

Angstklachten

 • paniekstoornis | al dan niet met agorafobie
 • obsessieve gedachten | dwanghandelingen
 • secifieke fobie | spin – autorijden – …
 • sociale angst
 • faalangst
 • post traumatische stressstoornis
 • gegeneraliseerde angst

Ontwikkelingsstoornissen

 • Autisme Spectrum Stoornis
 • AD(H)D
 • DCD
 • ….

Spanningsklachten

 • stress en burn-out
 • slaapproblemen
 • hyperventilatie

Rouw- en verliesverwerking

 • na overlijden
 • bij verlies van lichamelijke functies, handicap, …

Identiteitsontwikkeling

 • weinig zelfvertrouwen
 • laag zelfbeeld
 • zelfontplooiing
 • hechting | verlatingsangst | wantrouwen
 • gevoel van leegte
 • minderwaardigheidsgevoel
 • afhankelijkheid
 • neurotische aard
 • gevoel van superioriteit

Somatoforme klachten en lichamelijke klachten

 • hypochondrie
 • chronisch vermoeidheidssyndroom
 • fybromyalgie

Verslaving en eetproblemen

 • milde vormen van afhankelijkheid
 • eetstoornissen
 • boulimia nervosa
 • obesitas

Impulscontroleproblemen

 • ongewenste gewoontes
 • tics

Persoonlijkheidsproblemen

 • borderline
 • afhankelijkheid
 • ontwijkende
 • paranoide
 • theatrale
 • obsessief compulsieve

Aanpassingsproblemen

 • werk | conflicten met collega’s – moeilijkheden met leiding geven | autoriteit
 • gezin | scheiding | nieuw samengesteld gezin
 • handicap in het gezin
 • in bepaalde levensfase | groei naar autonomie | lege nest syndroom | mid-life

Zingevingsvragen | existentiële vragen

Koppels

Communicatieproblemen

actief luisteren | verbindend communiceren | oordeel vrij communiceren | veiligheid | spreken over emoties

Inzicht omtrent de relatie

patronen | rollen | kwetsuren | parentificatie | leergeschiedenis | persoonlijke & relationele noden | herhaling |

Verlies van verbondenheid

emotionele verbondenheid | eigen hechting | destructieve patronen | wederzijdse kwetsuren

Groeien naar een wederzijds begrip

eigen individuele leergeschiedenis | besef eigen noden | noden binnenbrengen in relatie | zoektocht wederzijds aanvaardbare          manier van in relatie staan

Buitenechtelijke relatie | ontrouw | jaloezie

Gezinnen

Communicatieproblemen

Aanpassingsproblemen

nieuw samengestelde gezinnen | verlieservaring | nieuwe fase in het gezin | chronische ziekte of beperking van een gezinslid | rollen en posities | patronen

Opvoedingsondersteuning

gedragsproblemen – crisishantering