Wie zijn wij

Psycho-Lo GCV is een groepspraktijk van psychologen in Lochristi, België, die sinds 2009 instaat voor psychologische ondersteuning. Het adres van onze website is: https://www.psycholoog-lochristi.be. 

Doel van de verwerking

Wanneer U het contactformulier gebruikt om ons een bericht of een vraag te sturen slaan wij de door U aangeleverde gegevens op voor verdere verwerking. Om U een antwoord te kunnen voorzien vragen wij de volgende minimale gegevens zonder dewelke wij niet op uw vragen kunnen beantwoorden:

  • Voornaam en Familienaam
  • email-adres

Wij verwerken deze gegevens:

  • in functie van de vraag die U ons stelt, gerelateerd aan de dienstverlening en werking van onze groepspraktijk
  • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, verordeningen en EU-regelgeving in hoofde van Psycho-Lo GCV.

Let wel: deze verklaring geldt enkel voor de gegevens die U doorstuurt via het contactformulier, en niet voor de verzameling van gegevens tijdens een eventueel behandelingstraject, die onder het wettelijk verankerd beroepsgeheim van psychologen vallen.

Met wie delen wij deze gegevens

Psycho-Lo GCV treedt op als de verantwoordelijke voor de verwerking van deze gegevens. Deze kunnen wel worden gedeeld met de aan ons verbonden therapeuten in de groepspraktijk, in functie van het inplannen van een afspraak in het kader van de (weder)opstart van een behandelingstraject. In dat geval treden de leden van de groepspraktijk op als verwerkers van deze gegevens. De gegevens zelf worden verwerkt op beveiligde servers, waar enkel aan ons verbonden psychologen toegang toe hebben. 

Gegevensbewaring

Psycho-Lo GCV bewaart de gegevens gedurende de periode die nodig is voor het behandelen van de vraag die ons via het contactformulier worden gesteld. De bewaartermijn van de gegevens is als volgt:

  • bij wettelijke verplichtingen, verordeningen en communautaire verordeningen, mogen gegevens worden bewaard gedurende de perioden die door deze regelgevende bronnen worden voorgeschreven
  • voor de doeleinden van de behandelingstrajecten, mogen de gegevens worden bewaard tot de intrekking van de toestemming;

Cookiebeleid

Onze website maakt gebruik van “cookies” om ons te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website, wordt opgeslagen op een beveiligde server. Deze persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden en/of voor andere doelstellingen gebruikt dan het uitvoeren van onze diensten. U kunt ervoor kiezen om de cookies wel of niet te accepteren. Het is mogelijk dat sommige functies en –services op onze website, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Verwerkingsverantwoordelijke en Functionaris voor Gegevensbescherming

De gegevensverantwoordelijke is Psycho-Lo GCV gevestigd in de Fazantenstraat 28, 9080 Lochristi. Telefoonnummer 0473 664 512 en e-mail info@psycholoog-lochristi.be. De functionaris voor gegevensbescherming is Elsy T’Jampens, haar contactgegevens kan U hier terugvinden.

Rechten

Wij informeren u dat de AVG de betrokkene de mogelijkheid biedt om de verwerkingsverantwoordelijke (op de bovenstaande adressen) te vragen om toegang tot de persoonsgegevens, om deze te corrigeren of te wissen, om de verwerking ervan te beperken of om bezwaar te maken tegen de verwerking ervan. De betrokkene heeft daarnaast recht op overdraagbaarheid van gegevens, evenals andere rechten die zijn vastgelegd in afdeling 3 van de AVG, met inbegrip van de intrekking van toestemming, indien aanwezig: de intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de vóór de intrekking verleende toestemming.

Klachten

De betrokkene kan altijd een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit waarvan de gegevens te vinden zijn op de website https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger.

Rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag bestaat uit wettelijke verplichtingen (Belgische en Europese wetgeving) en de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke in de relatie tussen client en Praktijk-coördinator. Bovendien is, voor de doeleinden waarvoor toestemming werd verleend, de toestemming zelf de rechtsgrondslag.